Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Víta Vás Materská škola  Bracovce

O Materskej škole

O Materskej škole...

 

sa nachádza v obci Bracovce v budove OcÚ. Zaškoľuje deti vo veku od 2 do 6 rokov v jednej heterogénnej triede. Výchovno- vzdelávací proces prebieha v súlade so Školským vzdelavacím programom-Deti a svet. MŠ sa zameriava na enviromentálnu výchovu a regionálne  ľudové tradície. Od 1.1.2007 MŠ po zlúčení so ZŠ Bracovce vytvorili právny subjekt pod názvom ZŠ s MŠ Bracovce. MŠ má bohatú krúžkovú činnosť, rôznorodosť aktivít medzi ktoré patria aj  kultúrno- spoločenské vystúpenia pre rodičov a verejnosť.

Naše motto: ,,Hraj sa, smej sa, objavuj..."                                                             

Ďakujeme....

...obci za priestory a pochopenie našich požiadaviek a nárokov,

...ZŠ za vynikajúcu spoluprácu pri napĺňaní cieľov a úloh výchovno- vzdelávacieho procesu v MŠ,

...rodičom, starým rodičom a všetkým priateľom MŠ, ktorí prispievajú každý deň mozaikou  drobností k šťastiu našich detí.

Najbližšie aktivity:

Hvezdáreň

Aktivita - mesiac lesov

 Vystúpenie detí pri príležitosti Dňa matiek

Novinky:

Viete, ako využiť dažďovú vodu?

Jedným z riešení je dažďová záhrada. Viac sa dozviete na stránke Základnej školy Júlie Bilčíkovej Budkovce 355, ktorá  realizuje projekt KVAPKA

Kolobeh vody a príprava komunitného arboréta. Odkaz na podstránku projektu nájdete na tomto linku:

http://projektkvapka.esy.es/

Kontaktné údaje:

mobil: 0911 941651

 

 

 

 

 

TOPlist